Afdeling Aquatische Ecologie

Het leven in een plas of meer vormt een ingewikkeld netwerk. Zo’n netwerk is vaak opgebouwd uit organismen, die zowel eten als gegeten worden. Daarom noemen we het ook een ‘voedselweb’. Het voedselweb bepaalt voor een groot deel de stabiliteit van een ecosysteem. Verschuivingen kunnen een helder meer met ondergedoken waterplanten laten veranderen in een troebel meer met vooral algen.

 

De NIOO-afdeling Aquatische Ecologie bestudeert de sturingsmechanismen van de dynamiek en structuur van voedselwebben in meren.  Er wordt onderzoek gedaan aan bijvoorbeeld giftige blauwwieren, chemische communicatie tussen aquatische organismen en parasitaire schimmelinfecties. Ook wordt bestudeerd hoe milieuveranderingen, zoals klimaatverandering en overbemesting, voedselwebben in meren beïnvloeden.

Er zijn momenteel vier senior onderzoekers (Ellen van Donk- Hoofd van de Afdeling, Wolf Mooij, Liesbeth Bakker en Steven Declerck) die een onderzoekslijn binnen Aquatische Ecologie hebben. Elk van deze vier onderzoekslijnen hebben een eigen groep-pagina (in het Engels). Per 1 januari 2013 is Dedmer van de Waal aangesteld op een nieuwe tenure track positie binnen de afdeling met als doel om de 5e onderzoekslijn (groep) vorm te gaan geven. Naast deze senioronderzoekers bestaat de afdeling uit assistenten, postdocs, promovendi en master-studenten, die met elkaar samenwerken om het functioneren van aquatische ecosytemen te onderzoeken.