Afdeling Aquatische Ecologie

Het leven in een plas of meer vormt een ingewikkeld netwerk. Zo’n netwerk is vaak opgebouwd uit organismen, die zowel eten als gegeten worden. Daarom noemen we het ook een ‘voedselweb’. Het voedselweb bepaalt voor een groot deel de stabiliteit van een ecosysteem. Verschuivingen kunnen een helder meer met ondergedoken waterplanten laten veranderen in een troebel meer met vooral algen.

 

De NIOO-afdeling Aquatische Ecologie bestudeert de sturingsmechanismen van de dynamiek en structuur van voedselwebben in meren.  Er wordt onderzoek gedaan aan bijvoorbeeld giftige blauwwieren, chemische communicatie tussen aquatische organismen, parasitaire schimmelinfecties en virusinfecties. Ook wordt bestudeerd hoe milieuveranderingen, zoals klimaatverandering en overbemesting, voedselwebben in meren beïnvloeden.

Er zijn momenteel vijf senior onderzoekers (Ellen van Donk- Hoofd van de Afdeling, Wolf Mooij, Liesbeth Bakker, Steven Declerck en Dedmer van der Waal) die een onderzoekslijn binnen Aquatische Ecologie hebben. Elk van deze vijf onderzoekslijnen hebben een eigen groep-pagina (in het Engels). Naast deze senioronderzoekers bestaat de afdeling uit assistenten, postdocs, promovendi en master-studenten, die met elkaar samenwerken om het functioneren van aquatische ecosytemen te onderzoeken.

 
 
 

 

 

Afdeling aquatische ecologie in 2014 (boven) en in 2012 (onder)