Afdeling Dierecologie

De Afdeling Dierecologie doet gedragsecologisch en evolutionair ecologisch onderzoek aan dieren. We doen fundamenteel en strategisch onderzoek met een open blik naar de ecologische problemen van onze maatschappij. We willen de oorzaken en de consequencies  begrijpen van variatie in zgn. 'life-history' eigenschappen, zoals seizoenstiming van reproductie, ouderzorg en veroudering. Om de oorzaken te begrijpen doen we experimenten aan wilde vogels en brengen we dieren naar binnen waar we uitstekende faciliteiten hebben om de onderliggende fysiologie van life-history traits te kunnen bestuderen. Verder proberen we de variatie in life-history traits ook te verklaren door de genen te identificeren die betrokken zijn bij verschillende life-history traits. De consequenties van variatie onderzoeken we met behulp van onze lange-termijn populatie studies waarin we fitness van individueel gemerkte dieren kunnen meten en dit kunnen koppelen aan eigenschappen van de dieren.  Ook doen we experimentele manipulaties in het wild om zo causale verbanden tussen variatie in life-history traits en variatie in fitness te onderzoeken. We bestuderen ook de ruimtelijke en temporale variatie in populatie aantallen en samenstelling, zoals de leeftijdsopbouw van of de genetische variatie binnen populaties. Deze processen verbinden we met overleving en reproductief succes van individuen. Binnen ons onderzoek integreren we processes op het niveau van de genen, de fysiologie, het gedrag en de populatie binnen een evolutionair raamwerk (zie Figuur). 
 
Er zijn momenteel zes senior en drie junior onderzoekers die een onderzoeklijn binnen Dierecologie hebben. Elk van deze negen onderzoekslijnen heeft een eigen groeppagina (in het Engels) Er zijn ook twee groeppagina's van voormalige Dierecologie senior onderzoekers die nog als gastmedewerker aan Dierecologie verbonden zijn. 
 
Dierecologie heeft een lange traditie van veldonderzoek aan individueel gemerkte dieren met nestkastbroeders en watervogels als modelsoorten. Recentelijk zijn we ook gedetaileerde studies gaan doen aan dieren in onze uitstekende watervogel- en volierefaciliteiten. Verder zijn we ook een project aan 'zangvogel-genomics' gestart. Ons experimenteel werk wordt verder aangevuld met modelleerwerk. Tot slot wordt al onze data opgeslagen en aan elkaar gelinked in een uniek databasesysteem. Samen vormen deze faciliteiten de unieke faciliteiten-driehoek van Dierecologie met lange-termijn studies in het wild, faciliteiten om dieren onder gecontroleerde omstandigheden te bestuderen en onze genomic's gereedschapskist, binnen een theoretisch kader en geintegreerd via onze databank (zie Figuur).  
 
Dierecologie doet fundamenteel en strategich onderzoek maar ons onderzoek is ook relevant voor vragen uit de maatschappij. Door ons onderzoek begrijpen we de natuurlijke wereld om ons heen beter en we zijn aktief in het onder de aandacht brengen van die inzichten bij het algemene publiek via tijdschriften, kranten, radio en TV. Verder draagt ons onderzoek bij aan een beter begrip van de invloed die onze maatschappij heeft op ecologische processen klimaatverandering en de invloed van kunstlicht. Tot slot heeft ons onderzoek naar dieren ook een duidelijke relatie met onderzoek naar mensen,met name op het gebied van persoonlijkheden, ouderzorg en veroudering.
 

 

 

Maar Dierecologie is meer dan haar onderzoek, het is ook een groep van toegewijde onderzoekers, assistenten, dierverzorgers, post-docs, promovendi en Master-studenten die met veel inspanning de ecologie van dieren beter probeert te begrijpen.

 

Vogelatlas

De afdeling Dierecologie doet al vele tientallen jaren onderzoek aan Koolmezen.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij deze soort sponseren in het kader van de nieuwe Vogelatlas.