Over het NIOO-KNAW

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. De onderzoekers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. 

Vanaf begin 2011 werkt het NIOO in een nieuw gebouw in Wageningen.

Samen onderzoeken de NIOO-ers de volle breedte van planten-, dier- en microbiële-ecologie, zowel op het land als in het zoete water. Deze multidisciplinaire samenwerking tussen de ecologen biedt de unieke mogelijkheid om tot een brede, allesomvattende onderzoeksaanpak te komen, die nodig is om de vaak uiterst complexe ecologische vraagstukken te ontrafelen.

Ecologisch onderzoek 

Bij ecologie draait het allemaal om de interacties tussen organismen. Maar ook om de samenhang tussen de levende wezens en hun omgeving: het milieu. Ecologen proberen daarbij onderzoeksvragen op te lossen zoals: Hoe is het mogelijk dat een minuscuul insect een voedselplant kan vinden die kilometers verderop staat? Waarom kunnen er zoveel soorten samenleven in een gebiedje dat soms niet groter is dan een waterdruppel? Waardoor kan een vogel zich aanpassen aan een milieuverandering, of juist niet? Of hoe kan een enkele plantensoort de structuur van een heel landschap bepalen? De fundamentele onderzoekers willen daarbij niet alleen deze ene vraag oplossen, maar ze zoeken vooral naar algemene regels of patronen die in de natuur gelden: de essentie van de ecologie. Maatschappelijke relevantie

In deze tijd van grote groei van de bevolking en toenemende economische welvaart, is kennis van ecologie van groot maatschappelijk belang. Onze wereld verandert op het moment dramatisch, terwijl we zijn ecologische complexiteit nog lang niet helemaal begrijpen. Denk daarbij aan de toenemende afbraak van de biosfeer, het verlies van soorten plus de daarmee samenhangende natuurlijke rijkdommen, de invasie van exotische soorten in bestaande ecosystemen en de opwarming van de aarde. Om de effecten van deze wereldwijde veranderingen in te kunnen schatten is veel meer wetenschappelijk inzicht nodig.

Daarnaast leveren de huidige ecosystemen talloze waardevolle zaken die we nodig hebben om te overleven, waaronder schoon drinkwater. Ecologische kennis is onontbeerlijk bij de voedselproductie, het voorkomen en oplossen van milieuvervuiling en het beschermen en herstellen van de natuur. Kortom voor duurzame ontwikkeling. Om tot dit basisconcept voor een bewoonbare planeet te komen, is basale, fundamentele kennis van de structuur en het functioneren van de grote ecosystemen op aarde een vereiste. Wereldwijd werken ecologen hieraan. Het NIOO uiteraard ook.

Onderzoeksthema’s 

Bij de zoektocht om de ecosystemen beter te begrijpen is het noodzakelijk om in teams te werken. Niet alleen met diverse ecologen, maar ook met wetenschappers uit andere disciplines, zoals chemici, geologen, natuurkundigen, wiskundigen en moleculair biologen. In dergelijke multidisciplinaire teams werken we aan de volgende thema’s:

  •  Biodiversiteit & klimaatverandering
  •  Ruimtelijke ecologie
  •  Interacties van soorten (en het opklimmen via het individu-niveau naar het levensgemeenschap-niveau)
  •  Ecologische genomics
  •  Het koppelen van geosfeer aan biosfeer

 


Expertise

Het NIOO-KNAW is één van de grootste instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De kerntaak is fundamenteel ecologisch onderzoek volgens de hoogste internationale normen: lees meer.

Ontstaansgeschiedenis

Het NIOO-KNAW is in 1992 ontstaan door het samengaan van drie belangrijke ecologische onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het NIOO heette aanvankelijk het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, maar in september 2002 is dit omgedoopt tot het begrijpelijkere Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). De drie vestigingen waren in de jaren 50 van de vorige eeuw ontstaan als zelfstandige instituten: lees meer.

 

Contact
Neem voor meer informatie contact op met onze sectie PR & Wetenschapscommunicatie:

E-mail: communicatie@nioo.knaw.nl

Twitter: @niooknaw 

NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
tel.: 0317-473400