Afdeling Terrestrische Ecologie

De afdeling Terrestrische Ecologie onderzoekt de interactie tussen planten, bovengrondse - en ondergrondse ziekten en planteneters en de natuurlijke vijanden van deze ziekten en planteneters. Bij de werkgroep is veel kennis en expertise op het gebied van de planten- (chemische) ecologie en - fysiologie, bodemecologie, entomologie en gedragsbiologie.

Centraal staan de vragen hoe wilde planten zich verdedigen en hoe deze interacties evolueren. De afdeling gaat na wat de effecten van de boven-ondergrondse interacties zijn voor biodiversiteit en voor het functioneren van ecosystemen. De centrale vragen worden onderzocht in relatie tot veranderd landgebruik, biodiversiteitsverlies, biologische invasies en klimaatverandering.