Een gebouw dat leeft

Integrale duurzaamheid als evoluerend proces

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is sinds begin 2011 gevestigd in Wageningen. Op deze locatie zijn de twee voormalige vestigingen van het NIOO in Heteren en Nieuwersluis samengevoegd in een nieuw gebouwd complex. De Wageningen Universiteit (WUR) heeft voor de bouw ruim vier hectare van haar grond beschikbaar gesteld, dicht bij de campus en in het hart van het Wageningse groene kenniscentrum. Het complex van het NIOO bestaat uit een hoofdgebouw met laboratoria en kantoren en diverse bijgebouwen, zoals kassen. 

 

Het concept van (de totstandkoming van) het gebouw representeert het NIOO als een grensverleggende, duurzame kennisgenerator. Het concept behelst enerzijds het duurzaamheidsaspect (cradle to cradle) en anderzijds het ‘leer- en synergie-aspect’. Diverse partners werken hierin samen. De samenwerking vindt plaats in een continu proces van leren en vernieuwen, waarbij de som der delen een duidelijke meerwaarde oplevert.
 
Gesloten kringlopen
De architect en het ontwerpteam kregen de opdracht zo veel mogelijk volgens de cradle to cradle filosofie te ontwerpen: geprobeerd wordt zoveel mogelijk kringlopen (energie, water, voedingsstoffen) gesloten te krijgen. De ambitie is om het slimst lerende duurzame onderzoekslaboratorium van Nederland te worden, met bijvoorbeeld toepassing van de allernieuwste (en nog niet volledig uitontwikkelde) technieken op het gebied van energieopwekking, duurzaam energiegebruik, materiaalkeuze en CO2 uitstoot.
 
Betrokken partners
In de nieuwbouw zijn tal van duurzame innovaties gerealiseerd op het gebied van architectuur, bouwfysica, energietechniek, watertechnologie en landschapsinrichting. De complexe integraliteit van een dergelijk project vraagt nauwe samenwerking tussen de uiteenlopende partijen.
 
Lessons Learned
De huisvesting van het NIOO is niet alleen een architectonische blikvanger, maar mag zich ook een van de meest duurzame gebouwen van Nederland noemen. Daar is een jarenlang proces aan vooraf gegaan, met veel ambitie en inspanningen van de betrokken partijen. Kijkend naar het resultaat zijn er uitzonderlijke prestaties geboekt, met innovatieve vondsten en experimenten. Natuurlijk zijn er ook dingen minder goed gegaan of misrekeningen gedaan. Het ligt in de aard van een wetenschappelijk instituut om uit alles lering te trekken en die lessen te delen, het liefst met belanghebbenden die het stokje over willen nemen om het nog duurzamer en beter te doen. De Lessons Learned zijn eigenlijk vooral voor hen bedoeld.
 
De lessen zijn in opdracht van Agentschap NL opgesteld, op basis van een evaluatiedag met de bouwende partijen, studie van documenten en gesprekken met de meest betrokken partijen. De Lessons Learned zijn er vooral gekomen dankzij hun ruimhartige medewerking en openhartigheid. Lees alle lessons learned.
 
 
  
[1]        Foto: Guy Ackermans
[2]        Foto: Guy Ackermans
[3]        Foto: Henk Jans / Bouwbedrijf Berghege
 

 
BijlageGrootte
Lessons Learned NIOO.pdf1.7 MB