Onderzoeksmissie

Het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie richt zich op het begrijpen van de werking van de biosfeer, hoe dit verandert door menselijke invloed en wat de waarschijnlijke gevolgen daarvan zijn. Levende organismen veranderen in reactie op hun veranderende omgeving. Aan de andere kant veranderen levende organismen ook zelf de fysica, de chemie en de geologie van de planeet.

Missie
De grondslag van onze missie is het begrijpen van deze interacties tussen organismen en hun veranderende omgeving. Het NIOO-onderzoek richt zich meer specifiek op het ophelderen van de aanpassing van individuele organismen, de variatie binnen populaties, de interacties tussen soorten, de interacties tussen levende en niet-levende onderdelen en tussen ecologische processen en biogeochemische kringlopen in ecosystemen. Hoewel we het onderzoek op het NIOO-KNAW kunnen omschrijven als fundamenteel onderzoek naar ecologische processen, is het in toenemende mate ingebed in een toegepaste context. In de praktijk blijkt ook vaak dat onderzoek, dat in eerste instantie is opgezet uit puur wetenschappelijke belangstelling, heel goed bruikbaar is om maatschappelijke problemen op te lossen.

Strategie
De gezamenlijke aanpak van de vier wetenschappelijke afdelingen van het NIOO-KNAW maakt ecologie-breed onderzoek mogelijk, op het land en in het water. Dit biedt de unieke mogelijkheid om brede en allesomvattende onderzoeksplannen te ontwikkelen voor ecologische problemen. Sterke punten bij deze aanpak zijn onze fundamentele vergelijkende studies en de zorgvuldige en langdurige observaties van geselecteerde populaties en ecosystemen. Het NIOO beschikt bijvoorbeeld over databestanden met legdata van nestkastbewonende broedvogels, die tot wel meer dan vijftig jaar teruggaan. Zo kunnen ontwikkelingen door onder andere klimaatsverandering gevolgd en begrepen worden. Daarnaast is ook een evolutionaire aanpak nodig om het begrip van de processen te verbeteren. Bovendien moeten biologen de koppeling van processen op de verschillende schalen nader bestuderen: van genoom naar ecosysteem. We moeten nieuwe analytische en experimentele instrumenten en theoretische modellen ontwikkelen en vervolgens ten volle uitbuiten om de veranderingen in soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen te verklaren en te voorspellen.

>> meer over het NIOO-KNAW