Onderzoek

Het begrijpen van het leven op planeet Aarde is een enorme intellectuele uitdaging voor de mens. Onze wereld verandert op het moment dramatisch, terwijl we zijn ecologische complexiteit nog lang niet helemaal begrijpen.

Tot nu toe kan de toename van wetenschappelijk begrip de maatschappelijke problemen door groei van bevolking en economische welvaart nog niet bijbenen. Denk aan de toenemende afbraak van de biosfeer, het verlies van soorten plus de daarmee samenhangende natuurlijke rijkdommen en de voorspelde wereldwijde klimaatsverandering. Duurzame ontwikkeling als het basisconcept voor een bewoonbare planeet vereist basale, fundamentele kennis van de structuur en het functioneren van de grote ecosystemen op Aarde.

Van de resultaten van het ecologisch onderzoek van het NIOO-KNAW kunt u op de volgende manieren op de hoogte komen.