Faciliteiten van de vestiging Wageningen

De vestiging Wageningen heeft ook een mesocosmoslab

De vestiging Wageningen heeft hoogwaardige apparatuur en instrumenten voor het meten van een breed scala van biologische, chemische en fysische milieufactoren die van belang zijn voor het onderzoek van het centrum. Uiteraard is er een moleculair-biologisch laboratorium aanwezig.

Limnotrons
De onderzoekers van het zoete water werken met zogenaamde limnotrons. Hiermee kunnen ze ecosystemen in het klein nabootsen, met één verschil: een ecoloog kan hier waterkwaliteit en -kwantiteit zelf onder controle houden. Van de analytische instrumenten kunnen de verdienstelijke flowcytometers genoemd worden. Een flowcytometer gebruikt de dunne straal van laserlicht om op hoge snelheid algen, bacteriën en andere minuscule organismen te identificeren, te tellen en te sorteren.

Proefvijvers
Op het terrein van Waternet aan de Loenderveense Plas bevinden zich 36 proefvijvers. Hier verrichten de NIOO-ecologen onderzoek naar waterplanten en hun invloed op andere organismen (zoals dierlijk plankton). Een deel van de vijvers is verrijkt met voedingsstoffen (zoals fosfaat) en wordt begraasd door watervogels. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteraard ook van groot belang voor het Waterleidingbedrijf Amsterdam en andere waterbeheerders.

Kassen, volières en labs
Uiteraard is er een uitgebreid moleculair-biologisch laboratorium, inclusief faciliteiten voor het werken onder ingeperkte omsytandigheden met risiscovolle organismen (zgn. ML II en III niveau) aanwezig. We beschikken ook over een Fytotron: een kassen- en klimaatkamercomplex. Het complex van volières biedt ruime mogelijkheden voor onderzoek naar vogels, met o.a. 36 geklimatiseerde volières. De faciliteiten van het NIOO kunnen via samenwerkingsverbanden ook gebruikt worden door andere (Nederlandse) onderzoekers.

Vogeltrekstation
Op de locatie Wageningen bevindt zich ook het Vogeltrekstation: centrum voor vogeltrek en –demografie. Hier bewaren we alle gegevens van geringde vogels voor heel Nederland. Elk jaar komen daar 100.000 nieuwe waarnemingen bij. Deze database is uniek op zijn gebied vanwege de waarnemingsreeks van vele jaren. Het wetenschappelijke gebruik van deze waardevolle data stimuleren we graag. Meer informatie over het Vogeltrekstation vindt u hier of op hun aparte website: www.vogeltrekstation.nl