Expertise van het NIOO

Bij het NIOO-KNAW werken lopen wel zo'n 220 medewerkers en studenten rond. Daarmee is het NIOO één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Met een jaarlijks budget van ongeveer 12 miljoen euro voert ze haar kerntaak van fundamenteel ecologisch onderzoek uit volgens de hoogste internationale normen. Naast het vergroten van de ecologische kennis vinden de resultaten van dit onderzoek hun toepassing in bijvoorbeeld milieuonderzoek en -restauratie, natuurbeheer en -beleid en het opzetten van een duurzame maatschappij.

Evaluatierapport: excellent
De kwaliteit van het onderzoek bij het NIOO is bijzonder hoog. Dat blijkt onder meer uit het externe evaluatierapport dat in 2012 is opgesteld. Een internationale commissie 'peers' - topwetenschappers uit het eigen vakgebied – oordeelde daarin dat het Nederlands Instituut voor Ecologie 'excellent' is, de hoogst mogelijke score. Niet alleen over het instituut als geheel, maar ook over de afzonderlijke wetenschappelijke afdelingen van het NIOO is het oordeel van de commissie lovend.
 
De onderzoekers schrijven publicaties van hoge kwaliteit en met een grote impact op hun vakgebied. Of in cijfers: die impact is met opvallend veel toppublicaties bijna 70% boven het wereldgemiddelde. Geroemd worden ook de waardevolle langetermijnstudies, de excellentie over de hele breedte van het ecologische onderzoek en de manier waarop het NIOO al die kennis uitdraagt. Wat de internationale experts het “unique selling point” van het NIOO vinden, is het interdisciplinaire langetermijn-onderzoek: zoals de biodiversiteitsexperimenten met plant en bodem of de al meer dan 50 jaar lopende studie aan koolmezen. Dankzij dit laatste onderzoek zijn bijvoorbeeld de effecten van klimaatsverandering op de natuur zichtbaar gemaakt: internationaal een voorbeeld.
 
Beurzen en prijzen

De hoge kwaliteit van het Nederlands Instituut voor Ecologie blijkt ook uit de diverse ERC- danwel Veni-, Vidi- en Vici-subsidies die de afgelopen jaren door de European Research Council of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan ons zijn toegekend. Maar liefst drie keer behoorde een NIOO-onderzoeker tot de winnaars van een Vici: de meest prestigieuze subsidie, die bestemd is voor excellente, zeer ervaren wetenschappers, die tot de top van hun onderzoeksveld behoren. Met de subsidie kregen ze de gelegenheid om in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Recent zijn twee ERC Advanced Grants toegekend: aan Wim van der Putten en Marcel Visser.

 

>>> meer over het NIOO-KNAW